Oświadczenie Lenovo na temat reorganizacji — styczeń 2014 r.

Komunikat prasowy:

Lenovo utrzymuje wysoką dynamikę biznesową oraz uzyskuje rekordowe przychody i zyski, co potwierdza najnowsze sprawozdanie finansowe. Firma umacnia się na pozycji największego na świecie producenta komputerów PC oraz zapowiada największe przejęcie w swojej historii.

W celu utrzymania tej dynamiki oraz stworzenia struktury sprzyjającej rozwojowi w nowych dziedzinach, firma Lenovo zapowiedziała kilka zmian organizacyjnych, w tym na najwyższych stanowiskach. Z dniem 1 kwietnia 2014 r. Lenovo ustanawia cztery nowe, zróżnicowane grupy biznesowe.

 

 • PC Business Group (obejmująca marki Lenovo i Think) pod kierownictwem Gianfranco Lanciego, obecnego prezesa regionu Lenovo EMEA. Grupa będzie dbać o innowacyjność, rentowność i umacnianie pozycji firmy w zasadniczych obszarach działalności związanych z komputerami PC na całym świecie.
 • Mobile Business Group (smartfony, tablety i telewizory inteligentne) pod kierownictwem Liu Jun, który obecnie stoi na czele Lenovo Business Group (zajmującej się produktami konsumenckimi i mobilnymi). Grupa ta będzie dążyć do zapewnienia Lenovo statusu rentownego uczestnika rynku globalnego w szybko rozwijającym się segmencie smartfonów i tabletów, a także do rozwoju w dziedzinie telewizorów inteligentnych.
 • Enterprise (serwery i pamięć masowa) będzie działać pod kierownictwem Gerry’ego Smitha, obecnie kierującego Lenovo Americas Group. Zespół ten będzie zajmować się intensywnym rozwojem rentownej działalności w segmencie przedsiębiorstw, w którym Lenovo już uzyskało mocną pozycję. Po uzyskaniu wymaganych zatwierdzeń przejmowany dział serwerów x86 IBM zostanie zintegrowany z tą grupą.
 • Ecosystem and Cloud Services (platformy Android i Windows) pod kierownictwem George’a He, starszego wiceprezesa Lenovo, który aktualnie pełni funkcję dyrektora technicznego. Grupa będzie rozwijać ekosystem partnerów w Chinach i realizować strategię monetyzacji.

Opisywana struktura firmy zastąpi dotychczasowy schemat, obejmujący dwie grupy biznesowe (Lenovo Business Group — konsumenckie komputery PC i urządzenia mobilne oraz Think Business Group — komputery PC dla firm i dużych przedsiębiorstw).

 

Geograficzne regiony sprzedaży pozostaną zasadniczo bez zmian.

 • Region EMEA – do czasu przedstawienia nowego szefa regionu, kierować nim będzie prezes regionu Lenovo EMEA Gianfranco Lanci.
 • Region Ameryki Północnej i Południowej obejmie Gerry Smith
 • Region chiński obejmie Chen Xudong, starszy wiceprezes Lenovo i prezes Lenovo w Chinach.
 • Duży i zróżnicowany region Azji i Pacyfiku zostanie podzielony na Rynki Dojrzałe (w tym Japonia, Australia i Nowa Zelandia) podlegające Lanciemu oraz Rynki Wschodzące (pozostałe kraje) podlegające Chenowi Xudongowi.
 • Peter Hortensius, obecny szef Lenovo Think Business Group (produkty marki Think dla klientów biznesowych) został nowym dyrektorem ds. badań i technologii oraz dyrektorem technicznym, zastępując na tych stanowiskach George’a He.
 • Liu Jun i Gerry Smith awansowali ze stanowiska starszych wiceprezesów na wiceprezesów wykonawczych. Wiceprezesem wykonawczym jest obecnie także dyrektor finansowy Wong Wai Ming.
 • Gianfranco Lanci awansował na stanowisko wiceprezesa wykonawczego i dyrektora operacyjnego. Przejmie on dodatkowe obowiązki związane ze zintegrowaną działalnością operacyjną, relacjami partnerskimi oraz zwykłymi działaniami nadzorczymi i procesami biznesowymi.

 

Komentarz Yanga Yuanqinga, prezesa i dyrektora naczelnego Lenovo:

Lenovo jest na jednym z najważniejszych i najbardziej fascynujących etapów w swojej historii. Jesteśmy największym na świecie producentem komputerów PC. Zajmujemy trzecie miejsce w branży inteligentnych urządzeń łączących się z Internetem (komputerów PC, tabletów, smartfonów). Zapowiedzieliśmy także zamiar przejęcia, dzięki któremu uzyskamy istotną pozycję konkurencyjną w tym segmencie przedsiębiorstw.

 

Tak wysoka dynamika stwarza doskonałe warunki, by przygotować się do kolejnego etapu rozwoju. W tym celu musimy ustanowić nowe działy i nowe filary naszej firmy. Będziemy wykorzystywać swoją pozycję i przewagę konkurencyjną w branży tradycyjnych komputerów PC, a jednocześnie budować nowe, solidne i rentowne działy, które będą w stanie wykorzystać możliwości rozwoju.

 

Nowa struktura umożliwi nam jeszcze szybsze, skuteczniejsze i bardziej skoncentrowane dostarczanie innowacyjnych produktów oraz usług zaspokajających szeroki zakres potrzeb na niezwykle zróżnicowanym rynku globalnym. Wiemy, że musimy przewidywać nowe szanse, przed jakimi będzie stawać nasza firma, i przygotowujemy ją na przyszłość. Dzięki temu Lenovo nie tylko utrzyma się na pozycji światowego lidera w segmencie PC, ale też zostanie prawdziwym liderem w epoce PC+.

 

Główne wskaźniki finansowe i wyniki biznesowe z ostatnich informacji o zyskach z 7 listopada 2013 r. (II kwartał roku finansowego Lenovo 13/14)

 

Główne wskaźniki finansowe

 • Innowacyjność w dziedzinie produktów PC plus oraz skuteczna realizacja strategii sprzyjały wykorzystywaniu możliwości oraz osiąganiu wyników. Przychody wyniosły 9,8 mld USD, co stanowi wzrost o 13% w ujęciu rok do roku, dochody przed opodatkowaniem wyniosły 265 mln USD, co stanowi wzrost o 30% w ujęciu rok do roku, a dochód netto wyniósł 220 mln USD, co stanowi wzrost o 36% w ujęciu rok do roku.
 • Był to 18. kwartał z rzędu, w którym firma Lenovo prześcignęła całą branżę.
 • Sprzedaż produktów działu Mobile (poprzednio Mobile Internet and Digital Home, MIDH), do którego należą smartfony, inteligentne telewizory oraz duża część tabletów, złożyła się w drugim kwartale na 15% łącznych przychodów, co stanowi wzrost z poziomu ośmiu procent rok temu i czterech procent dwa lata temu. Segment ten jest też coraz bardziej rentowny.

Wyniki w sferze PC Plus

 • W ostatnim kwartale ujętym w sprawozdaniach firma Lenovo dostarczyła więcej tabletów i smartfonów (14,6 miliona) niż komputerów PC (14 milionów).
 • Pod względem smartfonów firma umocniła się na pozycji 2. dostawcy w Chinach. Według danych firmy Gartner Lenovo zajmuje 3. miejsce na świecie i utrzymuje rentowność już 4. kwartał z rzędu.
 • W Chinach Lenovo utrzymuje się na 2. miejscu pod względem tabletów z systemem Android w II kwartale roku finansowego Lenovo 13/14.

Komunikat pochodzi z serwisu: http://lenovo.pressium.pl/oswiadczenie-lenovo-na-temat-reorganizacji-styczen-2014-r